Loading...
Akcije

Plan akcija “Iskra” za 2019. godinu

 • 12.01.2019. Božićni uspon na Rtanj (Republička akcija OPSD Dragan Radosavljević Zaječar organizacija) vodič Gojko Simeunović
 • 20.01.2019. Homoljske planine-uspon na Sumorovac i Banja Ždrelo vodič Gojko Simeunović
 • 01.02.-03.02.2019. Pohod na Pjenovac,uspon na Javor Planinu i poseta Sarajevu (Regionalna akcija PED ACER Vlasenica) vodič Gojko Simeunović
 • 15.02.2019. Orašac-Bukulja na Sretenje(PD Bukulja organizacija) vodič Gojko Simeunovoć
 • 23.02.2019. Suva Planina-Zimski uspon na Trem(Republička akcija) vodič Gojko Simeunović
 • 10.03.2019. Homoljske planine-uspon na Mali i Veliki Vukan i banja Ždrelo vodič Gojko Simeunović
 • 31.03.2019. Taorska vrela i Taorska stena vodič Gojko Simeunović
 • 14.04.2019. NP Nera 1 Kanjon Beusnice i Nere i vodopadi vodič Gojko Simeunović
 • 29.04.2019. Klisura reke Gradac vodič Gojko Simeunović
 • 12.05.2019. NP Nera 2 Kanjon Beusnice I Nere i vodopadi vodič Gojko Simeunović
 • 19.05.2019. Uspon na Rtanj-severna strana,spust južnom stranom vodič Gojko Simeunović
 • 02.06.2019. Rajac-Suvobor-Ravna Gora vodič Gojko Simeunović
 • 06-09.06.2019. Prokletije-vrhovi Volušnica, Talijanka, Popadija, Očnjak, AliPašini izvori vodič Gojko Simeunović
 • 16.06.2019. Suva Planina-uspon na Sokolov kamen i Trem vodič Gojko Simeunović
 • 21-23.06.2019. VODOPADI STARE PLANINE-TOPLI DO vodič Gojko Simeunović
 • 04-07.07.2019. Durmitor-Savin Kuk-Bobotov Kuk-Crno i Zminje jezero Gojko Simeunović
 • 14.07.2019. Klisura reke Panjice-Katići-planina Mučanj vodič Gojko Simeunović
 • 25-28.07.2019. Pešterska visoravan-kanjon reke Uvac vodič Gojko Simeunović
 • 18.08.2019. Beljanica vodič Gojko Simeunović
 • 25.08.2019. Crna reka-kanjon-Podbukovi-etno Obradovići vodič Gojko Simeunović
 • 08.09.2019. Uspon na Miroč-Veliki Štrbac vodič Gojko Simeunović
 • 21.09.2019. Uspon na Tupižnicu-akcija podrške In honor of my donor vodič Gojko Simeunović
 • 25.09.-06.10.2019. Letovanje-Lefkada (saradnja sa turističkom org. Robinson) vodič Gojko Simeunović
 • 27.10.2019 Uspon na Povlen-u bojama jeseni vodič Gojko Simeunović
 • 03.11.2019. Staza malog Homoljskog maratona-uspon na vrhove Vrata I Kobilja glava-banja Ždrelo - vodič Gojko Simeunović
 • 17.11.2019. Uspon na Torničku Bobiju –u bojama jeseni vodič Gojko Simeunović
 • 01.12.2019. Uspon na Gučevo-poseta Termalnoj rivieri Bogatić vodič Gojko Simeunović
 • 07.-08.12.2019. Zimski uspon na Midžor(tradicionalna akcija-org.PSD Železničar Niš) vodič Gojko Simeunović
 • 22.12.2019. Stazama Cerskih junaka-poseta Termalnoj rivieri Bogatić(završna akcija) vodiči Gojko Simeunović

MB 28187106 PIB 109268952 ZR 160-457713-60 Narodnih Heroja 30 Novi Beograd