Loading...
Obuke

Obuke

Osposobljavanje članstva da bezbedno i sa uživanjem učestvuje na akcijama je jedan od prioriteta našeg Udruženja „Iskra“.

Obuke uslovno delimo na letnje i zimske.

U letnje obuke spadaju one koje su orijentisane ka učesnicima akcija koji žele da se osposobe da na bezbedan, siguran i zadovoljan način učestvuju na mnogobrojnim akcijama koje se organizuju i izvode u periodu od proleća do jeseni. U zavisnosti od cilja koji učesnici obuke sebi postave mi smo spremni i osposobljeni da vam prenesemo znanja kroz sledeće programe:

  • Osnovna planinarska obuka. Ima za cilj da planinare upozna sa elementarnim pojmovima, ponašanjem i postupcima planinara na planinama od 500m do 2.000m. Opšta znanja o mogućnostima, načinima i tehnikama kretanja u različitim uslovima na planini. Upoznaje planinare sa neophodnom planinarskom opremom i načinima upotrebe i korišćenja....
  • Obuka za visokogorske aktivnosti. Ove aktivnosti se odvijaju na planinama koje su visine preko 2.000m. Cilj ove obuke je da planinare upozna i pripremi za bezbedno učešće na visokogorskim akcijama.
  • Via Ferrata obuke. Usmerene su na planinare koji žele da se oprobaju u toj aktivnosti na obezbeđenim penjčakim putevima. Na ovim obukama planinari koji su uspešno savladali prethodne obuke, usvajaju specifična znanja i veštine koji im omogućavaju potpuno bezbedno kretanje po stazama tipa Via Ferrata uz korišćenje specijalne opreme. Doživljaji na Via Ferrati se izjednačavaju sa onim koje imaju alpinisti pri penjanju na strmim, otvorenim, glatkim, suvim stenama.

U zimske obuke spadaju obuke koje se realizuju u zimskom periodu. Mi možemo uspešno da vas osposobimo u tehnici alpskog skijanja i tehnici kretanja po snežnim površinama upotrebom krplji ili popularno zvanim snowshoeing kretanju.

Skijanje - Obuka u skijanju se realizuje na Kopaoniku kroz predviđeni Plan i Program obuke. Obuke se u zavisnosti od vremena trajanja dele na dnevne, vikend, trodnevne obuke i nedeljne (5-6dana). Zavisno od nivoa prethodnog znanja mogu biti obuka početnika, obuka skijaša, obuka naprednih skijaša i pripremne obuke za instruktore skijanja. U zavisnosti od broja polaznika obuka može biti individualna (1-4 učesnika), ili grupna (5-9 učesnika).