Loading...
Via Ferrata

VIA FERRATE – OPREMLJENI PENJAČKI PUTEVI

Šta su Via Ferrate? Verovatno ste se zapitali do sada nebrojeno puta. Via ferrate predstavljaju staze i puteve u planinskom stenovitom kršu koje su karakteristične po tome da na pravcu penjanja postoji ugrađena čelična infrastuktura koja nam obezbeđuje da i bez alpinističke tehničke opreme i poznavanja tehnika alpinističkog penjanja uspešno dostignemo na neki planinski vrh ili interesantnu lokaciju. Karakteristično za Via Ferrate je da je duž staze postavljena čelična sajla ( kabal, lanac, uže) koja je na svakih 1 – 10m fiksirana za stenu. U zavisnosti od izloženosti stena i brojnosti i kvaliteta prirodnih oslonaca u njima, postavlja se dređeni broj čeličnih stepenika, hvatišta, klinova, prečki, razni tipovi metalnih lestvi, visećih mostića i drugih veštačkih oslonaca, čijim korišćenjem pri penjanju dolazimo do željene tačke. Radi bezbednog kretanja na Via Ferratama neophodno je korišćenje posebne opreme. Planinar na Via Ferati mora da ima na sebi postavljen penjački pojas na koji je spojen fabrički izrađeni ferrata set kojim se kačimo na čeličnu sajlu. Obavezno je korišćenje šlema, zaštitnih rukavica, a po potrebi i čeone lampe. Jednostavno, i „obični ljudi“ mogu putem Via Ferrate imati adrenalinske doživljaje poput alpinista. U poslednjih desetak godina, među planinarskom populacijom u Srbiji, pa i ostalima željnim avanture i specifičnih doživljaja u prirodi, raste zainteresovanost i učešće na akcijama tipa Via Ferrata. Mi u našem društvu „Iskra“ od 2016. godine započeli smo sa obukama i pripremama, a zatim i sa organizovanjem i izvođenjem akcija Via Ferrata. Izveli smo akcije u Srbiji na Kablaru, Rugovskoj Klisuri i Berimu. U Sloveniji na Maloj Mojstrovki, Mojstrani i Triglavu, a u Italiji na svetski čuvenim Dolomitima koji se smatraju i postojbinom ferrata. Mi u šali kažemo za one koji su uključeni u ferrata akcije da su zaraženi virusom „F“. Ne oklevajte ni vi. Doživite nešto atraktivno. Idemo zajedno na posebna mesta i na poseban način, idemo putevima Via Ferrata.